Izjava o omejitvi odgovornosti pri uporabi prostorskih podatkov ARSO: Spletne strani Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) so vzpostavljene in vzdrževane z največjo možno mero skrbnosti. Podatki, ki so dostopni preko te spletne strani imajo status informacij javnega značaja in se lahko prenašajo oz. kopirajo. Pri njihovi uporabi je potrebno navesti vir podatka (Vir: Agencija RS za okolje). ARSO si pridržuje pravico brez predhodnega obvestila spremeniti informacije ali podatke, ki so dostopni na njenih spletnih straneh. ARSO ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi uporabniku neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe in/ali nepravilne interpretacije podatkov in informacij, ki so dostopni na njenih spletnih straneh oziroma si jih uporabnik lahko prenese iz njenih spletnih strani/aplikacij, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Administrator spletne objektne storitve (Geoportal ARSO) sprejema predloge za izboljšanje spletne storitve in tudi opozorila o napakah.